Częstochowa zapewni transport do punktów szczepień

Zgodnie z Narodowym Programem Szczepień przeciw Covid-19,  25 stycznia rozpoczną się szczepienia seniorek i seniorów w wieku 70+. Miasto pomoże osobom z trudnościami w dotarciu do punktów szczepień.

Prezydent Miasta Częstochowy  organizuje transport do punktów szczepień zlokalizowanych na terenie miasta dla:

  • osób niepełnosprawnych posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę inwalidzką z ww. schorzeniami
  • osób powyżej 70 roku życia, mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień.

Koordynacją transportu będzie zajmowała się Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie. Wszelkie pytania dotyczące realizacji transportu dla osób spełniających wymieniane kryteria należy kierować telefonicznie, pod nr 515 818 069 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

Zgłoszenia na transport przyjmowane będą od 22 stycznia 2021 r.  

Szczegółowe informacje dotyczące szczepień przeciw Covid-19 można uzyskać pod nr telefonów:

  • Pełnomocnik Wojewody ds. Szczepień pod nr 32/2077333
  • infolinia Narodowego Programu Szczepień  – 989
  • infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia –  800190590

Przypominamy, że rejestracji na szczepienie można dokonać:

Tempo szczepień będzie zależało od rządowych dostaw szczepionek.

foto/źródło: UM Częstochowy