Częstochowa na Forum Rynku Nieruchomości

Prezydent Częstochowy był panelistą największego spotkania krajowej branży nieruchomości. Samorządowcy biorą udział w Forum obok m.in. deweloperów, inwestorów czy firm doradczych.

Program dwóch dni 12. Forum Rynku Nieruchomości w Sopocie – 2 i 3 czerwca – wypełniony jest dyskusjami i prelekcjami wokół największych wyzwań dla sektora nieruchomości. Na organizowane co roku wydarzenie zjeżdżają deweloperzy, inwestorzy, przedstawiciele banków, firm doradczych, studiów projektowych, pośredników, ale i samorządowcy czy dziennikarze ekonomiczni.

Forum podzielone jest na dwa główne bloki tematyczne – jeden dotyczy branży nieruchomości mieszkaniowych, drugi – komercyjnych. Tegoroczna edycja wydarzenia ma miejsce w szczególnych okolicznościach, na które składają się m.in. wojna w Ukrainie, bardzo wysoka inflacja, seria podwyżek stóp procentowych, ochłodzenie rynku kredytowego czy spadek popytu.

Pierwszy dzień konferencji otworzył wykład inauguracyjny wygłoszony przez Edwina Bendyka, publicystę i analityka związanego z Fundacją Batorego. Później – w bloku ,,mieszkaniowym” Forum – odbył się panel z udziałem prezydenta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka. Zasadniczym tematem było obserwowane obecnie przeorientowanie inwestycji sektora mieszkaniowego z rynków głównych na regionalne – w tym takie jak częstochowski. Rozmawiano m.in. o współpracy włodarzy tych ośrodków z inwestorami, atutach lokalnych rynków i społeczności w przyciąganiu deweloperów, roli kapitału ludzkiego i  infrastruktury, a także wyzwaniach, z którymi ośrodki  spoza ścisłego grona metropolii mierzą się w obszarze rynku mieszkaniowego. Panel poprowadził związany z firmą Jantar Investment ekspert Maciej Górka. Prezydent Krzysztof Matyjaszczyk zabierał głos obok samorządowców z Katowic, Olsztyna i Jeleniej Góry.

– Nad przyszłymi inwestycjami pracujemy już dziś. Spotkania takie jak to pomagają lepiej zrozumieć filozofię i potrzeby inwestorów a inwestorom pozwalają poznać samorządowców otwartych na współpracę ocenia prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.

Wśród zagadnień  poruszanych w całej ,,mieszkaniowej” części tegorocznego Forum jest m.in. wpływ wojny w Ukrainie na branżę, coraz bardziej powszechny najem instytucjonalny (tzw. PRS – Private Rented Sector) i jego wpływ na cały rynek mieszkaniowy, model miasta dostrzegającego problemy mieszkańców vs. miasta kreowanego przez mieszkańców czy – wspomniany już wyżej –  przepływ inwestycji z rynków głównych na regionalne. Sytuacja polskich miast jest zresztą jednym z kluczowych obszarów zainteresowania na tym Forum, podobnie jak obserwowany już od pewnego czasu trend rozwojowy rynku mieszkaniowego w miastach spoza szóstki największych polskich metropolii. Organizatorzy chcą dać przedstawicielom miast możliwość przedstawienia swojego punktu widzenia na ten trend oraz promocji swoich ośrodków wśród deweloperów

foto/źródło: UM Częstochowy