Ogłoszono przetarg na przebudowę ul. Bialskiej

Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie ogłosił przetarg na przebudowę ul. Bialskiej – etap I.  Planowana inwestycja polega na poprawie stanu nawierzchni ulicy Bialskiej na wspomnianym odcinku, oraz poprawie bezpieczeństwa poruszających się pieszych poprzez odtworzenie poboczy jezdni.

Początek opracowania jezdni zlokalizowany jest w rejonie istniejącego skrzyżowania z ulicą Małopolską, natomiast koniec usytuowany jest w rejonie ulicy Zakopiańskiej.

Inwestycja obejmuje również wymianę krawężnika po stronie zachodniej ulicy na odcinku ok. 92m, oraz odtworzenie krawężników na istniejących zjazdach zgodnie z planem sytuacyjnym. Kilometraż prowadzony jest w osi odtwarzanej jezdni. Szerokość projektowanego odcinka ulicy wynosi od 4,50m do 5,85m na połączeniu z istniejącą nawierzchnią w rejonie ronda.

Oferty wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy https://portal.smartpzp.pl/mzd do 02 września do godziny 10:30. Otwarcie ofert nastąpi 02 września o godzinie 11:00. Wyłoniony wykonawca będzie musiał zakończyć inwestycję w terminie do 3 miesięcy od daty podpisania umowy.